Aan de slag met een sloopproject

 • Zet in op het Circulair Slopen van het project
 • Werk samen met een sloopaannemer die het certificaat SVMS-007 heeft (scheidingsplan)
 • Neem de vier Productbladen materiaalstromen (beton, a- en b-hout, metalen en glas) met minimale eisen op in het contract
 • Gebruik het Invulblad hergebruik eerst om aan te geven wat je als opdrachtgever wilt hergebruiken in de eigen organisatie. ¬†Laat vervolgens het invulblad bij inschrijving (verder) invullen door de sloopaannemer en bij gunning opnemen in het contract
 • Schrijf de Productbladen voor waarmee emissies van voer- en werktuigen worden verlaagd
 • Let op: geef de sloopaannemer ruim de tijd voor zowel de inventarisatie als de uitvoering van het project. Dit vergroot de kans op circulariteit

In feite geven deze acties al een zeer hoge score voor circulariteit (>90%).
Wat kun je nog meer doen?

 • Onderzoek bij een draagconstructie of deze her te gebruiken is
 • Faciliteer een plek voor tijdelijke opslag en gereedmaken voor hergebruik
 • Stimuleer het gebruik van elektrische voertuigen en materieel (zie productblad)
 • Verifieer de prestatie en monitor de circulaire effecten
 • Heb je een groot project en overweeg je EMVI criteria op te nemen, mail ons voor een maatwerkoplossing (info@bouwcirculair.nl) of gebruik de standaard tekst