De Planfase van het sloopproject

 

Denk in de planfase van het sloopproject aan:

 

  • Zet in op het Circulair Slopen van het project
  • Werk samen met een sloopaannemer die het certificaat SVMS-007 heeft
  • Onderzoek bij een betonnen draagconstructie of deze her te gebruiken is
  • Maak voldoende ruimte op de slooplocatie voor scheiden en sorteren
  • Faciliteer een plek voor tijdelijke opslag en gereedmaken voor hergebruik
  • Betrek de sloopaannemer in een zo vroeg mogelijk stadium!
  • Verifieer de prestatie en monitor de circulaire effecten