Circulair slopen uitvragen, uitvoeren en monitoren

Op SloopCirculair vind je de minimale eisen voor circulair slopen die binnen het netwerk van BouwCirculair met opdrachtgevers, sloopaannemers, recyclebedrijven in de keten zijn afgestemd. Doel is te komen tot meer circulariteit en een lagere milieubelasting.

De voordelen van SloopCirculair zijn:

  • Uniforme minimum eisen voor sloop die door opdrachtgevers kunnen worden voorgeschreven zonder extra kosten of extra (tijds-)inspanning

  • Heldere criteria voor de sloopaannemer die voldoende ruimte geven voor optimalisering binnen de eigen bedrijfsvoering

  • Onafhankelijke beoordeling van de contracteisen met betrekking tot circulariteit door een Certificerende instelling (optioneel)

Haal met SloopCirculair de 2030 doelen

Het voordeel van het gebruik van SloopCirculair is het toepassen van duurzame en uniforme bestekseisen voor sloopprojecten. SloopCirculair wordt breed gedragen in de markt en toegepast. Door met alle overheden dezelfde circulaire uitvraag te doen ontstaat er in de markt vertrouwen en voldoende basis voor een circulaire uitvoering van projecten. En met zicht op het behalen van de circulaire doelstellingen voor 2030 (Nederland Circulair)

 

Verificatie en Rapportage via de Projectenmodule
Naast het toepassen van de minimale eisen kan optioneel ervoor worden gekozen om het project vast te leggen in de Projectenmodule om (1) de duurzaamheid in het project onafhankelijk te laten beoordelen en (2) te rapporteren over de voortgang van klimaatdoelen (Circulariteit).

 

Lees hier hoe de informatie overdracht gaat en meld je project hier aan.

 

Contactgegevens: