Circulaire uitvoering, beoordeling en monitoring van sloopprojecten

Op SloopCirculair.nl vindt u de minimale eisen voor circulair slopen die binnen het netwerk van BouwCirculair met opdrachtgevers, sloopaannemers en andere bedrijven in de keten zijn afgestemd. Doel is te komen tot meer circulariteit en een lagere milieubelasting. De voordelen van SloopCirculair.nl:

  • Stelt circulaire eisen aan het sloopproject
  • Onafhankelijke beoordeling door Certificerende Instelling van de mate van circulariteit in het sloopproject
  • Voortgang en controle van het sloopproject via internet
  • Ontzorgt de opdrachtgever

Contactgegevens: