Circulair slopen uitvragen, uitvoeren en monitoren

Op SloopCirculair vind je de minimum eisen voor circulair slopen die binnen het netwerk van BouwCirculair met opdrachtgevers, sloopaannemers, sloopadviesbureaus, recyclebedrijven in de keten zijn afgestemd. Doel is te komen tot optimale hergebruik van producten en grondstoffen die vrijkomen bij het slopen van gebouwen.

SloopCirculair zorgt dat de eisen periodiek worden uitgebreid en dat er minimum eisen worden geformuleerd voor een toenemend aantal producten en grondstofstromen. Hiermee zorgen we voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod bij circulaire sloopprojecten en dragen opdrachtgever en sloopaannemer samen bij aan de landelijke milieudoelstellingen (Nederland Circulair). Het gebruik van SloopCirculair is kosteloos.

 

De voordelen van het toepassen van de werkwijze van SloopCirculair zijn:

  • Uniforme minimum eisen voor sloop die door opdrachtgevers kunnen worden voorgeschreven zonder extra kosten of extra (tijds-)inspanning
  • Heldere criteria voor de sloopaannemer die voldoende ruimte geven voor optimalisering binnen de eigen bedrijfsvoering
  • Onafhankelijke beoordeling van de contracteisen met betrekking tot circulariteit door een Certificerende instelling (optioneel)

Benieuwd hoe je aan de slag kunt met circulair aanbesteden van je sloopproject. Klik hier

 

Contactgegevens: