Stoffeninventarisatie

Op basis van de stoffeninventarisatie worden de inschrijvers middels een eis gestimuleerd om tot een nog duurzamere invulling te komen.

  1. De opdrachtgever laat een stoffeninventarisatie maken op basis van de BRL SVMS-007 waarin 18 materiaalstromen worden onderscheiden.
  2. De stoffeninventarisatie geeft een indicatie van de hoeveelheid afvalstromen aan die op het werk gescheiden verzameld, afgevoerd en verwerkt dienen te worden
  3. De opdrachtgever maakt een selectie van de belangrijkste stromen/producten die circulair behandeld moeten worden:
    1. materiaalstromen: als materiaal voor het produceren van nieuwe materiaal
    2. (deel)producten: als functioneel (deel)product