2024/2/20 - Richtlijn voor hergebruik van constructieve prefab betonelementen

De bouwsector staat voor de uitdaging om haar milieu-impact te reduceren. Daarom heeft CROW samen met de werkgroep de nieuwe CROW-CUR Richtlijn 4:2023 Hergebruik constructieve prefab betonelementen opgesteld. Deze richtlijn wil duidelijkheid bieden aan de betonsector over wat de beste mogelijkheden zijn voor hergebruik van vrijkomende betonelementen in bouwwerken.

 

Delen
De nieuwe richtlijn benadrukt de voordelen van hergebruik, zoals het verminderen van materiaal- en energieverbruik en het bevorderen van circulariteit in de bouwsector. Belangrijke aspecten van de richtlijn zijn onder meer kaders voor materiaalgebruik en het hele proces van voorbereiding tot en met uitvoering. In de bijlages van de richtlijn wordt hergebruik van respectievelijk prefab kanaalplaten en voorgespannen brugliggers behandeld.

 

Voor wie
De richtlijn is geschreven voor iedereen die te maken heeft met hergebruik van prefab betonelementen, zoals architecten, constructeurs, bevoegd gezag, aannemers, beheerders, slopers en leveranciers van elementen. Daarnaast is het specifiek gericht op mensen die wellicht bekend zijn met het onderwerp, maar onvoldoende geïnformeerd zijn over het praktisch hergebruik van prefab betonelementen. Gebruikers worden aangemoedigd om de richtlijn zelfstandig toe te passen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van hun projecten.

Bestel de CROW-CUR Richtlijn 4:2023 Hergebruik constructieve prefab betonelementen of ga naar de online kennisbank van CROW waar deze vrij toegankelijk is, nadat er een gratis CROW-account is aangemaakt

 

Duurzaam
In het kader van duurzaamheid en circulariteit worden steeds meer betonnen constructies bij het verwijderen geheel of gedeeltelijk hergebruikt. Het doel van deze richtlijn is om praktische voordelen te bieden door gebruik te maken van praktijkervaringen en kaders voor het hergebruik van constructieve prefab betonelementen in nieuwe constructies. Inmiddels zijn er een aantal projecten met hergebruik van prefab betonelementen met succes uitgevoerd. Door hergebruik levert de bouwsector een positieve bijdrage aan het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van een circulaire economie.

 

Werkgroep
De ontwikkeling van deze richtlijn was het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de werkgroepleden van Nebest, BAM, Heijmans, Royal HaskoningDHV, Adviesbureau Hageman, TNO, SGS INTRON, Rijkswaterstaat en Betonhuis Prefab. Deze samenwerking benadrukt het belang van sectorbrede betrokkenheid en breed gedragen inzichten bij het bevorderen van duurzaamheid in de bouw