2021/5/15 - whitepaper AT Osborne — Juridische feiten en fabels over hoogwaardig hergebruik

Kwaliteit, risico’s en veiligheid
Momenteel ziet AT Osborne dat veel opdrachtgevers en opdrachtnemers terughoudend zijn met het hoogwaardig hergebruiken van materialen. Zij grijpen sneller naar wat zij al kennen, namelijk het gebruik van primaire materialen en producten. Het toepassen van hergebruikte materialen brengt allerlei vragen met zich omtrent kwaliteit, risico’s en veiligheid, problemen omtrent garanties, aansprakelijkheid en NEN-normen die vanuit het Bouwbesluit 2012 worden opgelegd.  Hoe is de kwaliteitsborging? Voldoet het materiaal en/of bouwproduct aan de wet- en regelgeving? Hoe krijg ik zekerheid en hoe wordt omgegaan met garanties en aansprakelijkheid? Deze vragen kunnen voor opdrachtgevers een drempel opwerpen om te kiezen voor circulair bouwen met hergebruikte bouwproducten of materialen.

 

In de whitepaper  van AT Osborne ‘Circulaire materialen in de bouw — Juridische feiten en fabels over hoogwaardig hergebruik’worden een aantal praktische en juridische uitdagingen behandeld omtrent het hoogwaardig hergebruik van materialen en bouwproducten. Gegeven worden kaders en oplossingsmogelijkheden met concrete handvatten en voorbeelden. Daarmee luidt de centrale vraag als volgt: ‘hoe borg je juridisch het toepassen van gebruikte materialen in bouwprojecten?’

 

Vraag de whitepaper aan via de website van AT Osborn, klik hier