2021/2/23 - Nieuw: verificatie van sloopprojecten

In oktober 2020 is de website SloopCirculair.nl gelanceerd. Kort daarop is, net als bij moederbestek.nl, een projectenmodule aan de site gekoppeld om opdrachtgevers in staat te stellen de resultaten van projecten in kaart te brengen. Twee van de eerste opdrachtgevers, Roel Hartenhof van de gemeente Nijmegen en Peter Rooselaar van RW Advies, vertellen over hun verwachtingen en motivatie om met dit instrument aan de slag te gaan.

lees verder

 

Roel Hartenhof, adviseur kosten en contracten van de Gemeente Nijmegen, begeleidt al een aantal jaren circulaire sloopprojecten. Hij is blij met de mogelijkheid om via de projectenmodule objectief te laten vaststellen wat er bereikt is in zijn projecten. Het eerste project dat hij heeft aangemeld betreft de sloop van basisschool De Octaaf en het bijbehorende terrein met hekwerken, verhardingen, speeltoestellen et cetera.

 

Voor dit project is een stoffeninventarisatie gemaakt van het gebouw en een productinventarisatie van de producten op het terrein. Op basis daarvan zijn EMVI-gunningscriteria opgesteld waarbij gestreefd wordt naar maximaal hoogwaardig hergebruik. Inschrijvers konden scoren op vijf verschillende materiaalstromen: steenachtige materialen, hout, glas, dakbedekking, en bouw- en sloopafval. Daarnaast wordt ook het hergebruik van producten beloond.

 

Beton scheiden
Gevraagd naar innovaties op het gebied van hergebruik noemt Hartenhof de mogelijkheid om beton te scheiden in drie componenten: cementachtige vulstof, zand en grind. Dit geeft nog meer mogelijkheden tot het hergebruik van secundaire bouwstoffen. “Verder zie ik de CO2-uitstoot van de component transport in mijn projecten snel dalen. Binnen de nieuwe Stichting Emissieloos Netwerk Infra (ENI) maken GWW-aannemers en leveranciers van bouwmaterieel afspraken om tot emissieloos transport te komen in 2026.”

 

Harde data
Over het belang van harde data uit zijn sloopprojecten zegt Hartenhof: “Om te komen tot 50 procent circulariteit in 2030 is het belangrijk om te weten welke mate van circulariteit we nu in onze projecten bereiken. Dit geeft mij input voor interne verantwoording binnen de gemeente. De gemeente heeft circulair slopen in het inkoopbeleid staan en aan mij is de taak om te laten zien in hoeverre we hierin slagen. Daarbij is ook van belang dat de kosten van beoordeling van een project niet te hoog zijn, mede omdat er binnen mijn organisatie nog verder aan draagvlak gewerkt moet worden.” In juni is het project afgerond en ontvangt Hartenhof de rapportage van SKG-IKOB over dit project. “Daar willen we van leren voor onze volgende sloopprojecten.”

 

Sloop flatgebouwen
Peter Rooselaar, van RW Advies, begeleidt namens woningcorporatie Domijn in Enschede de sloop van drie flatgebouwen, met in totaal 66 appartementen. Hij heeft in de pilotfase, voorafgaand aan de lancering van BouwCirculair platform SloopCirculair, al enige projecten laten beoordelen voor het certificaat circulair slopen, en denkt mee in de ontwikkeling van de projectenmodule. Rooselaar vindt het belangrijk dat een onafhankelijke certificeringsinstelling, zoals SKG-IKOB, de bewijsvoering levert dat een sloopproject inderdaad heeft geleid tot een grote mate van circulariteit. “De bestekseisen zijn daarbij het uitgangspunt: is er nagekomen wat is afgesproken.”

 
Gunningscriteria
In Enschede is het sloopproject gegund op basis van EMVI. In de gunning van de werkzaamheden woog een aantal criteria mee: naast ‘prijs’, ook CO2-prestatieladder, plan van aanpak, Social Return on Investment, planning, hoogwaardig hergebruik en producthergebruik. Voor de beoordeling van de laatste twee categorieën heeft Rooselaar het project aangemeld via de projectenmodule van SloopCirculair. “Inschrijvers konden scoren door zo veel mogelijk materiaalstromen hoogwaardig te recyclen en door producten in hun geheel te hergebruiken. Beide criteria leverden een behoorlijke fictieve korting. Mooi voorbeeld van dit laatste is bijvoorbeeld een aantal balkons dat door de sloopaannemer is hergebruikt als terreinverharding.”

 
Reacties
De reacties uit de markt zijn positief, zegt Rooselaar. “Als het gaat om uitvragen met het component circulariteit is er grote behoefte aan heldere en eerlijke criteria. Zo kunnen sloopbedrijven hun mogelijkheden maximaal etaleren.” Rooselaar is vol lof over Domijn: “Deze woningcorporatie slaat met dit project een weg in die nog weinig collega-organisaties bewandelen. Het voorbeeld dat zij geven, verdient zeker navolging.”

 

Marktplaatsen
Op SloopCirulair.nl is een overzicht te vinden van marktplaatsen voor secundaire bouwmaterialen en producten. Doel is het makkelijker te maken om de vrijgekomen (deel)producten bij circulaire sloopprojecten een tweede leven te geven bij bouwprojecten. Hoe eerder bekend is wat vrijkomt, zelf al voor de daadwerkelijke sloop, hoe beter de kans op hergebruik.
Kijk op sloopcirculair.nl/marktplaatsen/.

 

Inkoopbeleid Gemeente Nijmegen (augustus 2019)
De gemeente Nijmegen verricht sloop- en verbouwwerkzaamheden circulair. Bij iedere (ver)bouwactiviteit van bouwwerken wordt de Ladder van Lansink toegepast, met de volgende aandachtspunten:

  • Circulaire inkoop wordt volgens de Ladder van Lansink geprioriteerd, waarbij de minst milieubelastende methode de hoogste prioriteit krijgt.
  • Gestreefd wordt naar maximaal hoogwaardig hergebruik.
  • Afval bestaat niet: vrijkomende producten, componenten, materialen en/of grondstoffen bij sloop/verbouw gaan terug in de keten en downcycling wordt vermeden.