2021/2/23 - Landelijk netwerk van Circulaire BouwHubs

VolkerWessels en Beelen hebben in het Westelijk Havengebied van Amsterdam de eerste Circulaire BouwHub opgezet. Ook in Utrecht is een Circulaire BouwHub operationeel. De ambitie is om een landelijk netwerk van Circulaire BouwHubs uit te rollen. Axel Hendriks, commercieel directeur aannemingen & Beelen NEXT, in gesprek met BouwCirculair:  “Circulaire BouwHub is een white-labelconcept. Bouwers, ontwerpers, toeleveranciers – iedereen die zich sterk maakt voor circulair bouwen en ontwerpen kan zich aansluiten en gebruik maken van de faciliteiten van de Circulaire BouwHubs.”

 

“Een Circulaire BouwHub is de fysieke verbinding tussen enerzijds een gebouw dat ontmanteld wordt (waar bouw/materialen vrijkomen) en anderzijds de bouwplaats waar die vrijgekomen materialen weer ingezet kunnen worden.”

lees verder

 

Maatschappelijke impact

Maar Circulaire BouwHubs zijn meer dan alleen op- en overslagplaatsen van materialen uit ontmantelingsprojecten.  “Er worden ook materialen bewerkt die niet geschikt zijn voor direct hergebruik. Zo krijgen we, in navolging van de Circulaire BouwHub in Amsterdam, op de locatie in Utrecht een (sociale) houtwerkplaats waar we van sloophout nieuwe bouwmaterialen maken. Dit gebeurt door vijftien jongeren uit Utrecht met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier combineren we werk en opleiding. Daar hebben we ervaring mee opgedaan in Amsterdam. In een houtwerkplaats werken daar circa zeven mensen uit een langdurige uitkeringssituatie die ook hier werk en opleiding combineren. Dit doen we daar in samenwerking met Level5.”

 

Minder vervoerskilometers

De combinatie van circulariteit met maatschappelijke impact is niet de enige winst van de Circulaire BouwHubs. Hendriks wijst ook op reductie van transport: “Omdat een hub lokaal georiënteerd is, scheelt dat in vervoerskilometers. Dat is gunstig voor de milieufootprint. Je reduceert CO2-uitstoot en je hebt minder overlast door verkeersbewegingen. Zo worden sloopmaterialen uit Utrecht op de hub in Utrecht bewerkt en gedistribueerd naar een nieuw project in Utrecht.”

 

Concentreren

Voor Beelen NEXT was het opzetten van Circulaire BouwHubs een uitgelezen kans: “Op de bouwhubs brengen we werkzaamheden samen die Beelen NEXT al langer op verschillende plekken in het land uitvoerde. Wat voorheen verspreid gebeurde concentreren we nu op de fysieke hub-locaties.” Beelen NEXT is niet de enige participant. “Iedereen kan meedoen. Dat is ook de kracht. Hoe meer partijen zich aansluiten, des te groter de impact en hoe succesvoller het concept gaat werken.”

 

Kosten

De Circulaire BouwHub noemt Hendriks een belangrijke schakel in de overgang van een lineaire naar een circulaire bouweconomie. “Het sluiten van materiaalcirkels, om zo afval en onttrekking van nieuwe grondstoffen terug te dringen, wordt breed toegejuicht, maar men loopt toch vaak tegen bezwaren aan. Partijen kijken met een scheef oog naar toepassing van gebruikte materialen. Hoe zit het met de beschikbaarheid (geografisch en qua timing). Men vindt het ‘ingewikkeld’. Een ander punt zijn de kosten. Veel mensen zien circulair bouwen nog als duur. Wij ervaren echter in onze projecten dat hergebruik, vanuit de hubs, juist financiële kansen biedt. Echte ketensamenwerking is hierbij wel een voorwaarde. Dat betekent onder andere dat je elkaar in een vroeg stadium van een project opzoekt en daarin ook betrekt wat de Circulaire BouwHub voor je project kan betekenen. Als je die weg bewandelt, geeft dat een enorme voorsprong ten opzichte van een traditionele, lineaire route.”

 

Showroom

Maar er is nog veel missiewerk te doen, bevestigt Hendriks. Hij wijst onder andere op het negatieve beeld van gebruikte bouwmaterialen. “Het is sloopmateriaal en dus: versleten, vies, en beschadigd. Om dat beeld te kantelen gebruiken we de hubs als showroom. We nodigen zoveel mogelijk mensen uit om langs te komen. Afnemers kunnen dan de materialen zien en ervaren, om zo een goed beeld te krijgen van de kwaliteit. En waar mogelijk maken we de kwaliteit ook zichtbaar met certificaten. Zo hebben de houten producten die wij zagen allemaal een FSC-keurmerk; ze zijn feitelijk nieuw.”

 

Blik vooruit

De Circulaire BouwHubs gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de toenemende vraag naar gebruikte bouwmaterialen, is de stellige overtuiging van Hendriks: “Uiteindelijk zal een belangrijk percentage van de her te gebruiken materialen via een Circulaire BouwHub verlopen, als schakel in de logistiek en om materialen op te waarderen of anderszins geschikt te maken voor een nieuwe bestemming.”