2021/12/15 - Leiden eerste gemeente met circulair sloopbeleid

Als eerste gemeente in Nederland voert Leiden een circulair sloopbeleid in bij projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is. Daarmee worden materialen die vrijkomen bij slopen en bouwrijp maken in andere bouwprojecten, binnen en buiten de gemeente, zo veel mogelijk hoogwaardig hergebruikt. Naast de afname van bouwafval en de vraag naar nieuwe materialen, draagt deze manier van werken ook bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Het circulaire sloopbeleid gaat in op 1 januari 2022. Met circulaire sloop als uitgangspunt zet de gemeente Leiden een stap extra richting de circulaire (bouw)economie doelstelling om alle gemeentelijke bouwprojecten al vanaf 2023 100% circulair uit te vragen.

 

Wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen Economie & Cultuur) Leiden: β€˜Uit nationale cijfers blijkt dat de bouwketen verantwoordelijk is voor 50 procent van de vraag naar nieuwe materialen. Leiden gaat door de grote verstedelijkingsopgave de komende jaren veel bouwen en de openbare ruimte opnieuw en klimaatadaptief inrichten. Hier gaat een grote materialenstroom, en veel CO2-uitstoot mee gepaard.
We hopen met ons circulaire sloopbeleid dat vele bedrijven in Leiden en in heel Nederland en ook Nederlandse gemeenten ons volgen.’

 

We sluiten zelf de kringloop
In 2020 sloot de gemeente Leiden zich aan bij het Betonakkoord dat voorziet in het gebruik van duurzamer beton. Daarnaast werkt de gemeente in toenemende mate met andere circulaire werkprincipes zoals direct hergebruik, losmaakbaarheid van componenten en de inzet van hernieuwbare (biobased) materialen. De gemeente Leiden wil ook bijdragen aan het aanbod. Momenteel worden in Leiden veel objecten en materialen na gebruik gesloopt, niet goed gescheiden en laagwaardig gerecycled of gestort als afval. Er wordt twee keer meer gebouwd dan gesloopt; duurzamer slopen is dus enorm van belang om de milieu-impact van de nieuwbouw te kunnen verlagen.

Zo worden (indirect) de bouwopgave (vraag) met vrijkomend sloop (aanbod) materiaal aan gekoppeld en sluit de kringloop

 

Klik voor de brief en het beleid Collegevoorstel Circulair Slopen

 

Bron: persbericht gemeente Leiden