Contracteisen voor vrijkomende materialen bij circulaire sloopprojecten

Bij de toepassing van het Protocol Circulair Slopen zijn de eisen / EMVI-criteria geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit.
Na afloop van het project dient de sloopaannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.
Voor de naleving van het protocol wordt het project beoordeeld door een Certificerende Instelling. In SloopCirculair is opgenomen dat alle projecten administratief worden beoordeeld en bij een op de tien projecten een inspectie wordt uitgevoerd.

 

De totale kosten voor gebruik van het protocol bedragen 825 euro excl. btw per sloopproject.

 

Klik voor Protocol Circulair Slopen (pdf)
Klik voor de procedure informatie overdracht