Waarom circulair slopen?

  • Beperking van overlast (geluid, trilling, stof) door demontage
  • Minder inzet benodigd van zwaar sloopmaterieel
  • Voorkomen stijgende stort- en verwerkingskosten
  • Voorkomen dreigende schaarste van grondstoffen
  • Draagt bij aan het doel Nederland 100% Circulair in 2050
  • Vereist meer handarbeid en dus kansen voor werkgelegenheid
  • Niet duurder dan traditioneel slopen
  • Draagt bij aan een positief imago van opdrachtgever
  • Leidt tot betere afstemming tussen slopen en renoveren/bouwen met vrijkomende materialen