2024/5/27 - RPS sluit zich aan bij SloopCirculair

RPS is toegetreden tot het netwerk van SloopCirculair, een initiatief dat onderdeel is van BouwCirculair en zich richt op het bevorderen van circulair slopen als standaard. Beide partijen markeren met deze samenwerking een belangrijke stap in het streven naar een milieuvriendelijkere bouwindustrie.

SloopCirculair fungeert als een dynamisch platform dat opdrachtgevers, sloopaannemers, adviesbureaus en recyclingbedrijven verenigt. Gezamenlijk streven zij naar het behalen van de landelijke milieudoelstellingen binnen de sloopsector.

Door nauwe samenwerking en coördinatie binnen het netwerk van BouwCirculair worden minimum eisen voor circulair slopen vastgesteld, wat leidt tot een optimaal en/of hoogwaardig hergebruik van materialen en circulair verwerken van grondstoffen uit gesloopte gebouwen. Daarnaast draagt het bij om circulariteit meetbaar te maken en behaalde circulaire resultaten te kunnen borgen.

 

Invloed binnen sloopproces

Martin Damman, ketenregisseur van BouwCirculair, onderstreept het belang van de rol van RPS: “Wij streven ernaar om de barrières rondom duurzaamheid weg te nemen. RPS is een toonaangevend adviesbureau dat voor in de keten bij de opdrachtgever aan tafel zit en zodoende invloed kan uitoefenen op circulair slopen.”

Herco Brand, projectmanager circulaire ontmanteling bij RPS, deelt zijn inzichten: “Bij RPS streven we ernaar om circulaire principes te integreren in al onze sloopprojecten. Door deze aanpak verminderen we niet alleen de CO2-uitstoot, maar dragen we ook bij aan een duurzamere bouwsector en daarmee de circulaire economie.”

 

Partijen bij elkaar brengen
Brand merkt dat er bij de bouw vaak – onbewust –  nog geen rekening wordt gehouden met circulariteit. Toetreding tot een netwerkorganisatie als SloopCirculair helpt om betrokken partijen niet alleen bewuster te maken, maar ook nadrukkelijker de samenwerking met elkaar op te zoeken. “Als je echt toe wil naar een circulaire economie, dan moet je het toch samen doen”, is zijn overtuiging.