2023/11/28 - Efficiënt slopen van drie turborotondes in gewapend beton

Gebr. van den Brand en van Oort (GBO) is een familiebedrijf pur sang en met een vijftigtal medewerkers actief in het grondwerk, sloopwerk, puinrecycling, zandwinning en transport. “We werken vooral voor de grond-, weg- en waterbouw, industrie en woningbouw, gemeenten en onderhoudsdiensten, loonbedrijven en uiteraard ook voor particulieren. We beschikken over twee vaste puinrecyclinglocaties in Uden en in Oss en hebben daarnaast nog een gecertificeerde mobiele breker die op projectlocaties ingezet wordt om puin te breken in verschillende gradaties”, zegt directeur Wilko van Oort.

“Al het sloopwerk verzorgen we doorgaans in rechtstreekse aanneming voor diverse overheden, particulieren, (agrarische) bedrijven en bouwbedrijven, terwijl het grondwerk veelal in onderaanneming gebeurt of als partner van wegenbouwers. We verzorgen daarbij het complete plaatje voor onze opdrachtgever: van het wegvak slopen, transport van afvalstoffen, aanvoer eigen gerecyclede grondstoffen en aanleg nieuwe wegen tot aan het afwerken van de nieuwe bermen na asfalteren. Daarnaast beschikken we over een eigen zandwinning en uiteraard een modern en duurzaam uitgerust machine- en wagenpark.”

Met ruim 6.000 m² aan gewapend beton en het feit dat de klus in twee dagen geklaard moest zijn, was grof geschut wel op zijn plaats.

In de achtertuin

De N264 ligt in de achtertuin van GBO. “Geloof het of niet, maar we hebben hier 17 jaar geleden het fundament gelegd voor de turborotondes, die nu dus plaatsmaken voor intelligente verkeersregelinstallaties”, zegt Wilko. De doorstroming is volgens de provincie nu nog goed, maar de verwachting is dat de komende jaren het verkeer alleen maar zal toenemen. Bij meer verkeer lopen de rotondes vol en loopt het verkeer dus vast.

Een kruising met dynamische verkeerslichten bevordert de doorstroming en is bovendien veiliger, ook voor invoegend verkeer vanuit de zijwegen. “Onze scope voor dit project is het slopen van drie rotondes in opdracht van BAM Infra, waarvan er inmiddels twee zijn uitgevoerd. De laatste wordt volgend jaar gesloopt in verband met uitdagingen omtrent stikstofregels.”

Grof geschut

De eerste rotonde die GBO onder handen heeft genomen, is die aan de Wilhelminastraat in Uden. Wilko: “Gezien de grootte van ruim 6.000 m² aan doorgaand gewapend beton en het feit dat de klus in één weekend, uitsluitend overdag uitgevoerd mocht worden, was grof geschut wel op zijn plaats. Omdat we zulk zwaar werk slechts sporadisch uitvoeren in de wegenbouw, doen we voor die specifieke situaties altijd een beroep op de services van Saes International.”

Wilko vervolgt: “In dit geval zijn we samen met Jeroen Hornman van Saes om tafel gaan zitten om het juiste gereedschap voor deze klus samen te stellen. Normaliter breken we dit soort beton altijd met een stompe punt, zodat een beukeffect ontstaat en de wapening goed losgeslagen wordt van het beton. Op die manier hoeven we zo min mogelijk te vergruizen. Saes heeft zo’n beitel ‘gewoon’ in het assortiment en de Epiroc’s afgeleverd met een beitel zonder punt.”

Ook voor de laatste rotonde doet het Brabantse familiebedrijf volgend jaar zeker weer een beroep op Saes.

Behoorlijk stil

In totaal heeft GBO voor die eerste rotonde vijf Epirocs van Saes gehuurd. “We waren met in totaal zeven rupskranen aan het werk. Alleen overdag, om zo de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken”, legt Wilko uit. “Ondanks de enorme hoeveelheid gewapend beton met een langswapening in staal van rond 16 tot 18 mm, verliep het slopen vlekkeloos.”

Om opspattend beton te voorkomen en het geluid nog verder te dempen werd de sloophamer ‘ingepakt’ met autobanden. “Overigens zijn de Epirocs van huis uit al behoorlijk stil”, valt Wilko op. De tweede rotonde aan de Karrevracht in Uden is inmiddels ook gesloopt. “Deze is gedeeltelijk doordeweeks gesloopt en de andere helft op vrijdagnacht/zaterdagochtend. Hiervoor hebben we drie Epirocs van Saes ingezet.”

Saes International is voor GBO een vertrouwde en vaste partner. “We huren vaker materieel bij ze. Saes denkt graag mee en staat bij wijze van spreken dag en nacht voor je klaar. Een fijne partij om zaken mee te doen en ze hebben een goed product. Zeker voor dit zware werk is Epiroc gewoon de beste sloophamer”, zegt Wilko. “Ook voor de laatste rotonde doen we volgend jaar zeker weer een beroep op Saes.”