2022/3/18 - Bouwstoffenmakelaar koppelt vraag en aanbod

De infrasector is grootverbruiker van primaire grondstoffen. Werken vanuit circulariteit zorgt voor een aanzienlijke afname van onnodig verbruik. Om dat aan te moedigen is DuSpot opgericht. Een ‘bouwstoffenmakelaar’ die vraag en aanbod van vrijkomende materialen uit de openbare ruimte bij elkaar brengt en hergebruik binnen projecten en aanbestedingen stimuleert.

 

Lees de pdf van het artikel dat verscheen in het magazine van BouwCirculair, nr. 1 van 2022, klik hier