2022/12/19 - PreZero opent sorteerinstallatie voor BSA in Groningen

René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen, heeft op zaterdag 17 december 2022 aan de Gideonweg 3 in Groningen de nieuwe hypermoderne sorteerinstallatie van PreZero voor bouw- en sloopafval geopend. Deze geavanceerde installatie beschikt over een capaciteit voor de verwerking van 160.000 ton gemengd bouw- en sloopafval per jaar en biedt extra sorteermogelijkheden van diverse houtkwaliteiten. Dat maakt het mogelijk om 20 procent méér hout te recyclen voor toepassingen in nieuwe producten, zoals spaanplaat. De installatie is uitgerust met de allerlaatste technologie – zoals optische infrarood scheiders, non-ferro scheiders en nieuwe zeeftechnieken.

 

“We zijn er erg trots op om vandaag één van de meest geavanceerde sorteerinstallaties voor bouw- en sloopafval in Nederland te kunnen openen. Dit is een bijzondere mijlpaal. Deze nieuwe installatie stelt ons in staat een grote verscheidenheid van bouwafvalstromen om te zetten in hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten, zoals bouw- en verhardingsmaterialen, spaanplaat en ijzerproducten”, vertelt Paul Valster, directeur Value Chain Bouw- en Sloopafval van PreZero. “Dankzij deze installatie leveren we niet alleen een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie, maar óók aan de verduurzaming van de bouwsector.”

Elk jaar komen er grote hoeveelheden bouw- en sloopafval vrij bij bouw- en sloopwerkzaamheden, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Dit afval bevat veel verschillende stromen, die los van elkaar weer uitstekend te gebruiken zijn als grondstof voor nieuwe materialen. De nieuwste technologische toepassingen in de sorteerinstallatie in Groningen zorgen niet alleen voor een betere kwaliteit van de gesorteerde stromen, maar er kunnen ook meer materialen worden teruggewonnen. Daarnaast zorgt ook de hogere capaciteit van de installatie voor de terugwinning van extra materialen.

 

Nieuwe CO2-besparende sorteertechnieken
De hypermoderne sorteerinstallatie voldoet aan de nieuwste normen voor de sortering en recycling van bouw- en sloopmaterialen. Zo kunnen optische scheiders uit gemengde reststromen hout herkennen en worden houtdelen met perslucht van andere materialen gescheiden. Vervolgens wordt het hout verder gesorteerd tot een kwaliteit die geschikt is voor de spaanplaatindustrie. Ook PreZero’s eigen installatie GreenBlocks gaat gebruik maken van het gesorteerde hout: hier zet PreZero afvalhout om in 100% circulaire palletklossen. Optische scheiders worden ook gebruikt om de kwaliteit van het puin te verbeteren, zodat het daarna kan worden ingezet voor wegenbouw en in beton kan worden verwerkt. Daarnaast kunnen non-ferro metalen en zand na sortering opnieuw worden toegepast.

 

Door de toepassing van nieuwe CO2-besparende sorteertechnieken is dit project ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.