2020/10/15 - Circulaire sloop Waddenviaduct

Eind april 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de circulaire sloop van het Waddenwegviaduct in Amsterdam. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door VSM Sloopwerken op basis van het Protocol Circulair Slopen van BouwCirculair. Hierin zijn eisen geformuleerd over de aanpak van het project. Dat start met een inventarisatie van sloopmaterialen die vrijkomen uit het sloopproject. Enerzijds wordt gekeken naar producten die voor hergebruik geschikt zijn. Anderzijds worden de belangrijkste materialen geselecteerd, waaraan eisen worden gesteld om ze te behouden als grondstof voor de productie van nieuwe producten. De sloopaannemer maakt vervolgens een gedetailleerde rapportage van de afzetkanalen van de vrijkomende sloopmaterialen.

 

Procescertificaat
Om te beoordelen of aan de eisen is voldaan wordt het project geverifieerd door een onafhankelijk certificerende instelling. Bij een positieve beoordeling wordt het projectcertificaat uitgereikt aan de sloopaannemer, waaruit blijkt hoeveel procent van de geselecteerde materialen een circulaire bestemming heeft gekregen.

 

Ruimte voor bomen en groen
Het viaduct wordt verwijderd om ruimte te maken voor bomen en groen bij het Buikslotermeerplein. Hierdoor ontstaat ook een betere verbinding voor voetgangers en fietsers tussen metrostation Noord en winkelcentrum Boven ‘t Y. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind november gereed.

 

Aanleg parkachtige omgeving
De vrijgekomen ruimte bij het Buikslotermeerplein wordt voor een periode van vijf tot acht jaar ‘groener’ gemaakt en verlevendigd. Naar verwachting start in oktober de aanleg van deze nieuwe parkachtige omgeving tussen het stadsdeelkantoor Noord en het marktplein van het Buikslotermeerplein.

 

Projectgegevens

  • Sloopaannemer: VSM Sloopwerken – Leiderdorp
  • Recyclebedrijf: PARO – Amsterdam
  • Opdrachtgever: Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam