Informatie hergebruik van (deel-)producten

In het kader van circulair bouwen en hergebruik van grondstoffen heeft het Rijksvastgoedbedrijf SKG-IKOB certificatie de opdracht gegeven om een protocol op te stellen voor hergebruik van kanaalplaatvloerdelen afkomstig uit sloop van bestaande bouwwerken. Het doel van dit dossier is om de geschiktheid van de kanaalplaatvloerdelen in de toekomstige toepassing of groep van toepassingen te laten verifiëren.

 

Protocol hergebruik kanaalplaatvloerdelen